Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na stronie używamy plików cookie w celu ułatwienia korzystania ze strony, tworzenia statystyk, dostosowywania reklam do zainteresowań. Jeśli się nie zgadzasz na cookies, zmień ustawienia przeglądarki.

Zgodnie z obowiązującym prawem informujemy, że nasze strony wykorzystują pliki cookies. Informacje zapisane w plikach cookies mogą być wykorzystywane do:

  •     tworzenia statystyk które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  •     utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  •     dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W przeglądarce internetowej można wyłączyć całkowicie obsługę cookies lub zmienić szczegółowe ustawienia dotyczące plików cookies. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Polityka prywatności
Centrum Medycyny Chińskiej s.c. gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych dla użytkowników odwiedzających stronę internetową www.medycynachinska.org. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Zbieranie i wykorzystanie informacji
Centrum Medycyny Chińskiej s.c. jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w tym serwisie. Centrum Medycyny Chińskiej s.c. nie będzie tych informacji sprzedawać, wydzierżawiać ani udostępniać osobom trzecim w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej.

Anonimowość
Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi do czasu, aż zadecydują, że chcą się zalogować. Informacje zawarte w logach systemowych są przez Centrum Medycyny Chińskiej s.c. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszego serwera. Ponadto Centrum Medycyny Chińskiej s.c. zastrzega sobie prawo do korzystania z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem informacji statystycznych, wysyłki newslettera i obsługi formularza „Rejestracja do specjalisty”.

Cookies
Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.
Portal wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez portal pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu. Portal  wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (Google AdWords, GoogleAnalytics) w celach statystycznych oraz reklamowych.
To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.
Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, niedogodności w korzystaniu z naszego serwisu.

Zamówienia
W celu uzyskania dostępu do wszystkich usług newslettera oraz panelu Rejestracja do specjalisty, dostępnych w serwisie, niezbędne jest podanie informacji kontaktowych. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszych usług. Założenie konta na Centrum Medycyny Chińskiej s.c. wymaga podania informacji o użytkowniku poprzez wypełnienie formularza, w którym należy podać informacje kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz ewentualnie dobrowalone informacje dodatkowe (w formularzu Rejestracja do specjalisty).
Informacje zawarte w formularzu są wykorzystywane przez Centrum Medycyny Chińskiej s.c. wyłącznie do kontaktów z użytkownikami serwisu oraz do ciągłego dostosowywania zawartych na stronie informacji do potrzeb i oczekiwań naszych użytkowników.

Subskrypcje
Aby otrzymać pewne informacje o naszej firmie, konieczne jest podanie przez użytkownika swojego adresu e-mail. Adres ten będzie wykorzystywany przez Centrum Medycyny Chińskiej s.c. tylko w celu wysłania żądanych informacji. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z tej usługi, może w każdej chwili anulować subskrypcję.

Ochrona danych i zachowanie poufności
Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane przez Centrum Medycyny Chińskiej s.c. za pośrednictwem tego serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa.
Jednocześnie prosimy o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu naszego serwisu, aby nikt postronny nie mógł wykorzystywać lub zmieniać Twoich informacji. Prosimy też o zachowanie ostrożności w udostępnianiu ich osobom trzecim.

Zmiany w zasadach zachowania poufności
Centrum Medycyny Chińskiej s.c. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

 

REGULAMIN

Centrum Medycyny Chińskiej s.c. Marek Kalmus, Wiesław S. Nowak będące właścicielem strony internetowej www.medycynachinska.org dba o prawa konsumenta-Pacjenta i zarazem użytkownika strony. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Centrum Medycyny Chińskiej s.c. Marek Kalmus, Wiesław S. Nowak zwane dalej Usługodawcą dostępne jest pod adresem internetowym www.medycynachinska.org  prowadzone jest przez MARKA KALMUSA i WIESŁAWA S. NOWAKA prowadzących działalność gospodarczą pod firmą CENTRUM MEDYCYNY CHIŃSKIEJ s.c. Marek Kalmus, Wiesław S. Nowak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Warszawska 1, 31-155 Kraków, NIP: 6772374028, REGON:122893910, adres poczty elektronicznej: info@medycynachinska.org

1.2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów korzystających z usług Centrum Medycyny Chińskiej s.c. Marek Kalmus, Wiesław S. Nowak.

1.3.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www.medycynachinska.org. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.      Definicje:

1.4.1.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.      FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3.      FORMULARZ REJESTRACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie Internetowej umożliwiający złożenie wstępnej prośby o rejestrację, w szczególności poprzez podanie oczekiwanego terminu wizyty.

1.4.4.      KLIENT –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę nabycia usługi medycznej lub paramedycznej lub zakupu towaru w Centrum Medycyny Chińskiej.

1.4.5.      KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.      PRODUKT – usługa lub towar dostępne w Centrum Medycyny Chińskiej będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.7.      REGULAMIN – niniejszy regulamin Centrum Medycyny Chińskiej.

1.4.8.    SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – CENTRUM MEDYCYNY CHIŃSKIEJ s.c. Marek Kalmus, Wiesław S. Nowak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Warszawska 1, 31-155 Kraków, NIP: 6772374028, REGON:122893910, adres poczty elektronicznej: info@medycynachinska.org

1.4.9.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Usługi lub Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą w Centrum Medycyny Chińskiej.

1.4.10.    USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Centrum Medycyny Chińskiej.

1.4.15.    USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16.    REJESTRACJA – oświadczenie woli Klienta składane bezpośrednio lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W CENTRUM MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

2.1.      Za pośrednictwem strony internetowej www.medycynachinska.org dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz Rejestracji

2.1.2.      Formularz Rejestracji – złożenie wstępnego zamówienia wizyty następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Rejestracji i (2) kliknięciu po wypełnieniu Formularza Rejestracji pola „Wyslij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących lekarza lub terapeuty i sugerowanego terminu wizyty (dzień, przedział godzin).

2.1.3.      Usługa Elektroniczna Formularz Rejestracji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.2.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: strona responsywna; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4.      Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2.      pisemnie na adres: ul. Warszawska 1, 31-155 Kraków;

2.4.3.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@medycynachinska.org;

2.4.4.      Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację (email, nr tel.) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5.      Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim zarejestrowaniu Klienta – telefonicznie pod numerem 884 988 887 albo 12 422 20 76 lub osobiście w lokalu Centrum Medycyny Chińskiej.

3.2.      Cena usługi (wizyty u lekarza lub terapeuty) lub towaru (suplementów diety, produktów dotyczących akupunktury, moksybucji lub stawiania baniek) podawana jest telefonicznie w trakcie rejestracji lub bezpośrednio w Centrum Medycyny Chińskiej i podana jest w złotych polskich oraz zawiera podatki.

3.3.      Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Centrum Medycyny Chińskiej

3.3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim uzgodnieniu z Klientem terminu wizyty i potwierdzeniu wizyty przez Klienta. Ustalona godzina wizyty jest terminem orientacyjnym i może ulec przesunięciu ze względu na indywidualną specyfikę diagnozowania i zabiegu każdego z klientów.

3.3.2.      Wizyta na Superwizji u zagranicznego specjalisty medycyny chińskiej mimo orientacyjnej godziny rozpoczęcia może ulec nawet znacznemu opóźnieniu (nawet powyżej 1 godziny) ze względu na opóźnienia przylotu specjalisty i nieprzewidziane trudności komunikacyjne związane z dojazdem z lotniska. Centrum nie odpowiada za inne koszty poniesione przez pacjentów (np. zmiana biletu kolejowego lub autobusowego itp.).

3.3.3.   W przypadku wcześniejszego ustalenia terminu wizyty Sprzedawca dzień przed wizytą (zazwyczaj po godz.16:00 a najpóźniej do godz. 20:00) potwierdza jej termin oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie wizyty i jej ostateczne potwierdzenie realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na podany w trakcie składania Zamówienia nr telefonu Klienta wiadomości sms, która zawiera co najmniej datę i godzinę wizyty. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości sms zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.      Klient ma prawo odwołać wizytę u lekarza lub terapeuty pracującego w Centrum Medycyny Chińskiej najpóźniej rano w dniu wizyty (do godz. 10:00, jednak nie później niż 6 godzin przed jej terminem. W przeciwnym przypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztu wizyty, ponieważ w tym czasie lekarz lub terapeuta mógłby przyjąć innych pacjentów potrzebujących pomocy.

3.5.     W przypadku choroby lekarza lub terapeuty lub innych nieprzewidzianych albo nagłych zdarzeń Centrum Medycyny Chińskiej może odwołać wizytę (albo nawet zostać zamknięte). W takim przypadku Pacjent musi zostać powiadomiony o tym dzień wcześniej telefonicznie lub sms-em, najpóźniej do godz. 20:00. W przypadku, gdy do choroby lub nagłego zdarzenia dojdzie w dniu wizyty Pacjent musi zostać powiadomiony o tym telefonicznie lub sms-em najszybciej jak to jest możliwe. Centrum Medycyny Chińskiej nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, natomiast musi zapewnić Pacjentowi nowy alternatywny termin uzgodniony z Pacjentem.

3.6.       W przypadku Usługi będącej Superwizją kliniczną z zagranicznym specjalistą medycyny chińskiej, Klient mający obowiązek zapłaty za nią z góry (gotówką lub przelewem na konto bankowe podane na stronie internetowej Centrum Medycyny Chińskiej) w terminie dwóch tygodni przed jej odbyciem, może odwołać swój udział w Superwizji nie później niż 7 dni przed jej terminem. Okres 7 dni wynika z konieczności umówienia kolejnych pacjentów cierpiących na poważne choroby i dolegliwości. Po tym terminie opłata za Superwizję nie jest zwracana.

3.6.1.   Udział w Superwizji nie gwarantuje zapisania na kolejną Superwizję do tego samego ani innego zagranicznego specjalisty (nawet w przypadku gdy specjalista ten proponuje pacjentowi kolejną wizytę) – jest zbyt mało miejsc by móc przyjąć wszystkich zainteresowanych kontynuowaniem terapii i zagranicznego specjalisty. Superwizje (odbywające się rzadko) nie zastępują bowiem regularnej terapii u polskich lekarzy lub terapeutów medycyny chińskiej.
Więcej na temat zasad udziału Superwizji: http://medycynachinska.org/oferta/superwizje-kliniczne/

3.6.2.   Superwizja może być odwołana przez Centrum Medycyny Chińskiej najpóźniej w terminie 2 tygodni przed jej rozpoczęciem. Wpłacone wcześniej pieniądze zwracane są wtedy w całości.

3.6.3.   W przypadku anulowania lotu lub jego wielogodzinnego opóźnienia i będącego tego rezultatem nieprzybycia zagranicznego specjalisty na Superwizję, może ona zostać odwołana. Centrum Medycyny Chińskiej nie ponosi wtedy z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Pacjent otrzymuje w takim przypadku zwrot wpłaconej opłaty za Superwizję w pełnej wysokości.

3.7.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Centrum Medycyny Chińskiej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym operatora telefonicznego Sprzedawcy.

4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.      Płatność gotówką po wykonaniu usługi (po wizycie) lub podczas nabycia towarów.

4.1.2.      Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy przed wizytą lub nabyciem towaru.

4.1.3.      Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą w lokalu Centrum Medycyny Chińskiej po wizycie lub podczas nabycia towarów.

5.    NABYCIE PRODUKTU

5.1.      Nabycie Produktu (usługa-wizyta lub towar) dostępne jest wyłącznie w lokalu Centrum Medycyny Chińskiej.

5.2.      Centrum Medycyny Chińskiej nie prowadzi wizyt domowych

5.3.      Centrum Medycyny Chińskiej nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej towarów.

6.  REKLAMACJA WIZYTY

6.1.      Klient ma prawo reklamacji usługi od razu po jej wykonaniu. W tym celu powinien zgłosić ten fakt lekarzowi lub terapeucie wykonującemu daną usługę.

6.2.      Klient może również reklamować usługę w terminie 7 dniu od jej odbycia składając skargę do właścicieli Centrum Medycyny Chińskiej: Dyrektora medycznego dr n. med. Wiesława Nowaka lub dyrektora zarządzającego dr Marka Kalmusa (kom. 502 090 301).

6.3.      Reklamacji nie podlega rodzaj diagnozy i zabiegu, receptura ziołowa ani oczekiwany rezultat leczenia/terapii.

6.4.      Reklamacji nie podlega godzina wizyty – podane przez Rejestrację Centrum Medycyny Chińskiej godziny wizyty są jedynie orientacyjne i mogą ulegać przesunięciu ze względu na niemożliwe do przewidzenia okoliczności i czas badania oraz zabiegów poszczególnych pacjentów.

6.5.      W przypadku znacznego przeciągnięcia czasu rozpoczęcia wizyty (powyżej 1 godziny) pacjent może z niej zrezygnować bez konieczności opłacenia wizyty. Centrum Medycyny Chińskiej nie jest w takim przypadku zobowiązane do refundacji kosztów dojazdu lub innych roszczeń.

6.6.      Reklamacji nie podlega godzina wizyty na Superwizji. W przypadku rezygnacji pacjentowi nie przysługuje zwrot wpłaconych wcześniej pieniędzy, chyba, że opóźnienie przekroczy 3 godziny.

7. REKLAMACJA PRODUKTU

7.1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.2.      Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady towaru oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

7.3.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: telefonicznie – jako informacja na temat chęci reklamacji i osobiście w Centrum Medycyny Chińskiej: ul. Warszawska 1, 31-155 Kraków – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwracając towar i otrzymując zwrot pieniędzy. Do uznania reklamacji konieczne jest przedłożenie paragonu fiskalnego.

7.4.      Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.6.      Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Centrum Medycyny Chińskiej, ul. Warszawska 1, 31-155 Kraków

8.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.2.      Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.2.1.      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.2.2.      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.2.3.      Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

8.2.4. Klient może zwrócić się do Zarządu lub Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z siedzibą w Krakowie (31-155), ul. Warszawska 1, listownie, e-mailem na adres: biuro@pttmc.org lub umówić na osobiste spotkanie z członkiem Zarządu lub Komisji Dyscyplinarnej (dane kontaktowe podane są na stronie: www.pttmc.org).

8.3.      Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań unijnych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1.      Konsument, który zawarł umowę umawiając się konkretnym terminie na wizytę u lekarza lub terapeuty może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 3.4. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub zgłoszenie telefoniczne lub za pomocą sms. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

9.1.1.      pisemnie na adres: ul. Warszawska 1, 31-155 Kraków;

9.1.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@medycynachinska.org;

9.1.3    telefonicznie pod numerem 884 988 887 lub 12 422 20 76

9.1.4.   sms-em na numer 884 988 887.

9.5.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.6.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.7.      W przypadku Usługi będącej Superwizją kliniczną z zagranicznym specjalistą medycyny chińskiej, Klient mający obowiązek zapłaty za nią z góry (gotówką lub przelewem na konto bankowe podane na stronie internetowej Centrum Medycyny Chińskiej) w terminie dwóch tygodni przed jej odbyciem, może odwołać swój udział w Superwizji nie później niż 7 dni przed jej terminem. Termin ten wynika z konieczności umówienia kolejnych pacjentów cierpiących na poważne choroby i dolegliwości. Po tym terminie koszt Superwizji nie jest zwracany.

10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.      Umowy zawierane poprzez Centrum Medycyny Chińskiej zawierane są w języku polskim.

10.2.      Zmiana Regulaminu:

10.2.1.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2.      W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już umówione Usługi-wizyty oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Copyright 2018, Centrum Medycyny Chińskiej

Rejestracja do specjalisty

Wypełnij formularz zgłoszenia,
a my oddzwonimy do Ciebie!

Zarejestruj się online

Kontakt

Centrum Medycyny Chińskiej

adres: ul. Warszawska 1
31-155 Kraków
zobacz na mapie
telefon: +48 884 988 887
email: info@medycynachinska.org